Korzyści
związane z przystąpieniem
do naszego Rankingu.
Dowiedz się więcej

Radkiewicz i Współprcownicy

Ta firma obsługuje odszkodowania: Szkoda komunikacyjna, Szkoda rolnicza, Błąd medyczny, Wypadek w pracy, z miasta Warszawa
Radkiewicz i Współprcownicy
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
Jeśli chcesz dodać więcej punktów usługowych Twojej kancelarii skontaktuj się z administratorem serwisu [email protected].
Opis firmy

Kan­ce­la­ria Rad­kie­wicz jest kan­ce­la­rią prawną o zasięgu ogól­no­pol­skim. Sie­dziba Kan­ce­la­rii praw­nej mie­ści się w War­sza­wie, nato­miast biura regio­nalne Kan­ce­la­rii znaj­dują się także w innych miastach Polski.

Oferta

Docho­dzimy odszko­do­wań komu­ni­ka­cyj­nych z OC sprawcy wypadku w związku ze śmier­cią, dozna­niem uszczerbku na zdro­wiu lub utratą, znisz­cze­niem bądź uszko­dze­niem mie­nia.

Słowa kluczowe
Odszkodowania powypadkowe,Wypadek drogowy,Wypadek Motocyklista,Wypadki maszyn rolniczych,KRUS,ZUS,Renta rolnicza,Wypadek traktor,Wypadek przy pracy Odszkodowanie
Wyślij wizytówkę na swój adres e-mail lub poleć znajomym
Drukuj stronę
Czy znalazłeś usługę lub towar jakiego szukasz? Szukaj dalej w tym mieście
Wyraź swoją opinię o oglądanej kancelarii
Czy jesteś zadowolony z dokonananego zakupu/usługi?