Korzyści
związane z przystąpieniem
do naszego Rankingu.
Dowiedz się więcej

Kancelaria Prawna Subsydium

Kancelaria Prawna Subsydium
ul. Dietla 81, 31-050 Kraków
Punkty obsługi
Jeśli chcesz dodać więcej punktów usługowych Twojej kancelarii skontaktuj się z administratorem serwisu [email protected].
Opis firmy

Kan­ce­la­ria praw­na Sub­sy­dium po­wsta­ła w 2001 roku w Kra­ko­wie, jako jedna z pierw­szych, zaj­mu­ją­cych się do­cho­dze­niem od­szko­do­wań. Ob­sza­rem na­szej dzia­łal­no­ści jest za­rów­no sto­li­ca Ma­ło­pol­ski, jak i teren ca­łe­go kraju. Poszkodowanym oferujemy najbardziej korzystne rozwiązania zgodnie z zasadami przyjetej etyki zawodowej.

Oferta

Dochodzimy wszelkich roszczeń odszkodowawczych w przypadku:

  • wypadków za granicą
  • wypadków komunikacyjnych
  • wypadków w rolnictwie
  • wypadków w pracy
  • szkód majątkowych
  • błędów medycznych

Współpracujemy także z wyspecjalizowaną placówka medyczną, która pomaga poszkodowanym w powrocie do zdrowia

Słowa kluczowe
szkoda majątkowa, wypadki za granicą, wypadki drogowe, błędy medyczne, rehabilitacja dla poszkodowanych
Powyższe dane zostały pozyskane ze źródeł publicznych. W przypadku błędów zachęcamy do ich modyfikacji lub usunięcia.
Wyślij wizytówkę na swój adres e-mail lub poleć znajomym
Drukuj stronę
Czy znalazłeś usługę lub towar jakiego szukasz? Szukaj dalej w tym mieście
Wyraź swoją opinię o oglądanej kancelarii
Czy jesteś zadowolony z dokonananego zakupu/usługi?
Rzetelne podejście do sprawy, profesjonalizm, wysoka kultura osobista mecenasa. Polecam
Dodano: 18.01.2018